Welkom bij Van Oort Truck Rent BV

Wij willen ons graag even aan u voorstellen!
Van Oort Truck Rent vindt zijn oorsprong in 1988, vanuit Eck en Wiel in de Betuwe, ontstaan uit de toenemende vraag van moederbedrijf HJ van Oort Transport en omliggende transportbedrijven voor flexibel in te zetten materieel.

Van daaruit is Van Oort Truck Rent gegroeid tot een voor veel partijen ondersteunende partner voor de diverse vervoersproblemen. In beginsel grotendeels regionaal maar uitgegroeid tot een landelijk opererende verhuurder met een jong wagenpark van 200 eenheden.

Specialisatie

Van Oort Truck Rent heeft zich gespecialiseerd in de verhuur van bestel- en vrachtwagens van klein tot groot, voor de korte, lang(er)e termijn en leasing. Door ons brede en kwalitatief hoge productaanbod proberen wij te voorzien in de wensen en behoefte van de zakelijk ondernemer maar zeer zeker ook de particulier.
Flexibiliteit, servicegerichtheid, gunstige voorwaarden, scherpe tarieven en kwaliteit zijn kernwoorden die als een rode draad door onze organisatie lopen.

Kwaliteit

Om onze kwaliteit en servicegerichtheid te waarborgen dient er natuurlijk een goede informatie voorziening te zijn. In dit kader hebben wij getracht u via de website zoveel mogelijk informatie te geven van onze werkzaamheden, voorwaarden en specialiteiten. Naast onze specialisatie van bestel- en bedrijfswagens kunt u bij ons natuurlijk ook terecht voor uw vraag aan personenauto’s en zwaar materieel zoals nationale en internationale trekkers, dus mocht het door u gewenste voertuig niet op de tarievenlijst vermeld staan, dan is het zinvol ons te raadplegen.

Wij hopen u hiermede een goede indicatie te kunnen geven voor mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Door snel en efficiënt in te spelen op de behoefte van uw vraag ontdekt U de voordelen van bestelwagenverhuur, vrachtwagenverhuur en leasing bij Van Oort Truck Rent.
Wij zijn u graag van dienst !